×
 x 

Winkelwagen is leeg
WinkelwagenWinkelwagen is leeg

Producten

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP
  Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop HoVo bv reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs.

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; het eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.
ARTIKEL 2 BETALING EN BETALINGSWIJZE
  De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de volgende betalingswijzen;
 • U betaald vooraf door overmaking naar ons (Rabo-) banknummer NL06RABO0369423283 ten name van HoVo te Tynaarlo.
 • U betaald via iDEAL,een veilige manier van online betalen (alleen Nederland).
 • U betaald via PayPal, een veilige manier van online betalen (internationaal, ook geschikt voor creditcard).
 • Bij ons bekende bedrijven en instanties ontvangen een factuur.
 • Het is ook mogelijk om een doorlopende machtiging af te geven, dan regelen wij de betaling.

Bij betaling altijd het factuur- of ordernummer vermelden!

  Voor betalingen vanuit het buitenland:

Swift-code (BIC) : RABONL2U
IBAN nr. : NL06RABO0369423283
Rabobank Westerbork
BTW - TVA nr. : NL859209404B01
ARTIKEL 3 LEVERTIJDEN
 

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 10 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. Artikelen die op voorraad zijn worden zo spoedig mogelijk verzonden. De levertijd is echter zeer afhankelijk van het soort artikel en de producent. Met ons enorme assortiment ontkom je er niet aan dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel neem dan contact op met onze verkoopafdeling. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een e-mail. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u uw mail regelmatig bekijkt.

ARTIKEL 4 VERZENDWIJZE EN KOSTEN
 

Orders worden verzonden met een pakketdienst. Verzendingen geschieden steeds voor rekening van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Wanneer u niet aanwezig bent op het moment dat uw pakket wordt afgeleverd, dan laat de chauffeur een bericht achter. U kunt dan een afspraak maken voor een gratis tweede aanbieding. Bij de meeste bedrijven vindt de tweede aanbieding op de eerst volgende werkdag plaats. Een bericht wordt dan dus niet achtergelaten.

Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

Verzendkosten:
Voor orders binnen Nederland waarvan het orderbedrag kleiner is dan € 100,00 rekenen we verzendkosten.

ARTIKEL 5 RUILEN/RETOURNEREN VAN EEN ARTIKEL
  Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen een artikel te ruilen/retourneren. De klant draagt daarbij zelf de kosten van de terugzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gedragen zijn.

Algemene voorwaarden bij het ruilen/retourneren van een artikel:
 • U maakt vooraf melding van het ruilen/retourneren (telefonisch/e-mail)
 • U voegt een kopie van de factuur bij de zending met een omschrijving van uw wensen
 • Gebruik de schoenendoos niet als buitenverpakking, maar pak deze in, in een doos of papier.      
 • Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd
 • Let op: niet elk artikel kan worden geruild. Zie hieronder
 • Ruilen/retourneren van een artikel(en) mag slechts 1 keer per order
Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan dan vervalt elk recht op ruilen/retourneren van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.
Als alle artikelen van een order worden geretourneerd kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. HoVo bv zal binnen 30 dagen na volledige afhandeling van de retouren u het openstaande bedrag van de geretourneerde artikelen crediteren.

Artikelen die niet retour kunnen

De volgende artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd:
 • artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
 • artikelen die gedragen/gebruikt zijn
 • artikelen die speciaal vervaardigd zijn voor de klant, zoals maatwerk
 • speciaal bewerkte- en gemodificeerde artikelen
Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan kunt u dat voldoende gefrankeerd opsturen naar:

    HoVo
Afd. schoeiselmagazijn
Transportweg 7-B
9482 WN  Tynaarlo
ARTIKEL 6 GARANTIE/SERVICE
  Op al onze artikelen gelden de normale fabrieksgarantie voorwaarden, garantie vervalt bij verkeerd gebruik.
 • Deze garantie geeft recht op kosteloze reparatie indien binnen de garantie termijn door HoVo een fabricage of materiaalfout wordt geconstateerd
 • Ruilen van producten waarbij zich binnen 7 dagen na aankoop een productiefout heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten in originele verpakkingen en compleet worden geretourneerd en de productiefout door HoVo wordt geconstateerd. De koper dient voor het retourneren te overleggen met HoVo
 • Door reparatie en/of vervanging van producten gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen
 • Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de retourzending van HoVo
 • Wanneer er sprake is van verkeerd gebruik, of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van HoVo bv liggen komt de garantie te vervallen
 • De Garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade ontstaan doordat een ander dan HoVo wijzigingen of reparaties aan de producten verricht, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden

U heeft het verkeerde artikel ontvangen

Indien de klant een verkeerd product ontvangt, dan wordt deze door ons gratis omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 7 dagen na verzending contact op te nemen met onze verkoopafdeling. Wij vergoeden u alle kosten.

ARTIKEL 7 KLACHTEN EN GESCHILLEN
  Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen HoVo en de wederpartij mochten ontstaan.
Klachten over uw order dient u altijd binnen 7 dagen schriftelijk aan ons te melden.
ARTIKEL 8 PRIVACY
  HoVo zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.